Pražský dračí podzim 2016 - Přihlašovací formulář

Toto je přihlašovací formulář pro Pražský dračí podzim 2016.

Prosíme o pečlivé vyplnění formuláře a uvedení všech údajů o Vašem týmu, se kterým se chcete festivalu Pražský dračí podzim účastnit.

Výchozí kontaktní adresa - na tuto adresu by měla přijít kopie úspěšně odeslaného formuláře.

V případě že zaškrtnete pouze toto pole - znamená to, že startujete pouze v závodě WOMAN 10 - závodě na 200 metrů ženských posádek na malých lodích.
Pokud vyberete toto pole k dříve vybraným závodům MIX200 - znamená to, že máte zájem postavit k hlavní posádce doplňkovou posádku pro malou loď.Informace o soutěžním týmu
U příležitosti festivalu bude vydán zvláštní bulletin. Pokud v něm chcete uveřejnit informace o vašem týmu, vašich záměrech a cílech účasti, nebo informace o vaší firmě, pošlete prosím informace které chcete uveřejnit na naši emailovou adresu "praguedragons@gmail.com". Připojte prosím i několik fotografií a obrázků (cca 5, včetně fotky kapitána). Uvedené informace budou také prezentovány moderátorem během festivalu.

Firmy mají možnost umístit svou reklamu (banner, poutač, vlajku, po domluvě i malý infostánek) v prostoru našeho závodního areálu za vyšší startovné (viz Závody a startovné).P R O H L Á Š E N Í


Tímto prohlašuji, že všichni účastníci soutěže v týmu jsou fyzicky zdatní a jsou schopni uplavat v lehkém oblečení nejméně 100 metrů. Zároveň prohlašuji, že každý účastník mého týmu je zdráv a není mu znám žádný zdravotní problém, který by mu/jí znemožňoval účastnit se závodů organizovaných Pražským klubem dračích lodí (PDBC). Tímto výslovně souhlasím se všemi pravidly týkajících se zdravotní způsobilosti všech zúčastněných a zavazuji se, že nebudu požadovat finanční ani jinou náhradu za případnou nehodu, zranění, úraz, smrt nebo újmu na majetku během závodů dračích lodí po Pražském klubu dračích lodí, ani po jednotlivcích PDBC.

Dále prohlašuji, že všechny poplatky za účast na závodech dračích lodí zaplatím řádně a včas.

Vyplněním tohoto políčka souhlasíte s výše uvedeným Prohlášením

Syndikovat obsah