Archív roku 2008

Tato sezóna byla pro klub velmi úspěšná. Podařilo se realizovat velké množství teambuildingových akcí, uskutečnilo se velké množství představení dračího tance a podzimní festival ozdobený double dragon show byl také vzdařenou akcí.

Trochu pozadu zůstal klub v počtu soutěžních účastí a také zaostal za svými výkony. Není to však proto, že bychom zaháleli, ale spíše proto, že konkurence je od rok od roku větší, připravenost a dravost posádek vysoká a tak je těžké prorazit. Nicméně neúspěch této sezóny je příslibem snažení v sezóně další.

V roce 2008 se také uskutečnila historicky první cesta - expedice - klubu do Asie. Konkrétně do Singapuru a Indonésie s malou odbočkou do Malajsie. Tato výprava přinesla kromě velké spousty skvělých zážitků také mnohá prvenství, ať už jednotlivým drakům tak klubu jako celku. První účast v Asii, první závody na moři, první závody v indonézské 1OO% nonIDBF lodi...a další.

Sezóna v číslech vypadá asi takto:

Akce roku 2008(v závorce 2007)

4 závody (4) 13 teambuildingů (11) 8 akcí Dragon Dance (8) 1. výprava klubu do Asie úspěšný festival Prague Dragon Autumn 0 potopených lodí (0) masivní nábor nových členů nákup 2 a prodej 1 lodi Nákup 2. draka pro Dragon dance