Pražský dračí podzim 2014 - Přihlašovací formulář

Toto je přihlašovací formulář pro Pražský dračí podzim 2014.

Prosíme o pečlivé vyplnění formuláře a uvedení všech údajů o Vašem týmu se kterým se chcete festivalu Pražský dračí podzim účastnit.

Jméno Vaší firmy, vašeho sportovního klubu, organizace za kterou závodíte apod.

Nemáte-li - jste např. pouze skupina přátel - tak uveďte znova jméno týmu

Kapitán je osoba, která jedná jménem týmu během závodů. Svým podpisem stvrzuje účast týmu při registraci posádky, účastní se porady kapitánů a může jménem posádky podávat protest.

Pozn. Nemusí se jednat o osobu, která posílá přihlášku týmu.

V zájmu fair-play prosím vyplňujte tuto položku dle skutečnosti.

Uveďte popis, který lépe než předchozí možnosti popisují Váš tým

Všichni účastníci kategorie - MIX 250 - pojedou společně kvalifikační jízdy, které je podle dosažených výkonů rozřadí do soutěžních pohárů.

Pozor: Organizátor si vyhrazuje právo zrušit tuto soutěž v případě malého zájmu závodníků.Informace o soutěžním týmu
U příležitosti festivalu bude vydán zvláštní bulletin. Pokud v něm chcete uveřejnit informace o vašem týmu, vašich záměrech a cílech účasti, nebo informace o vaší firmě, pošlete prosím informace které chcete uveřejnit na naši emailovou adresu "praguedragons@gmail.com". Připojte prosím i několik fotografií a obrázků (cca 5, včetně fotky kapitána). Uvedené informace budou také prezentovány moderátorem během festivalu.

Firmy mají možnost umístit svou reklamu (banner, poutač, vlajku, po domluvě i malý infostánek) v prostoru našeho závodního areálu za vyšší startovné (viz Závody a startovné).P R O H L Á Š E N Í


Tímto prohlašuji, že všichni účastníci soutěže v týmu jsou fyzicky zdatní a jsou schopni uplavat v lehkém oblečení nejméně 100 metrů. Zároveň prohlašuji, že každý účastník mého týmu je zdráv a není mu znám žádný zdravotní problém, který by mu/jí znemožňoval účastnit se závodů organizovaných Pražským klubem dračích lodí (PDBC). Tímto výslovně souhlasím se všemi pravidly týkajících se zdravotní způsobilosti všech zúčastněných a zavazuji se, že nebudu požadovat finanční ani jinou náhradu za případnou nehodu, zranění, úraz, smrt nebo ujmu na majetku během závodů dračích lodí po Pražském klubu dračích lodí, ani po jednotlivcích PDBC.

Dále prohlašuji, že všechny poplatky za účast na závodech dračích lodí zaplatím řádně a včas.

Vyplněním tohoto políčka souhlasíte s výše uvedeným Prohlášením

CAPTCHA
Tato otázka má za úkol zjistit zda jste návštěvník člověk, nebo návštěvník - spamovací robot.
Image CAPTCHA
Opište znaky z obrázku (se zachováním malých/velých písmen).
Syndikovat obsah