Srdečně Vás zveme k účasti na dalším ročníku závodu dračích lodí!

Pražský dračí podzim 2012 - Přihlašovací formulář

Toto je přihlašovací formulář pro Pražský dračí podzim 2012. Prosíme o pečlivé vyplnění formuláře a uvedení všech údajů o Vašem týmu se kterým se chcete festivalu Pražský dračí podzim účastnit.

"Open" - libovolné složení posádky
"Mixed" - posádka s minimálně 6ti ženami na pádle
"Women open" - posádka složená výhradně z žen

Pozor: "Vzhledem k omezenému času soutěže si organizátor vyhrazuje právo vybrat účastníky závodu z řad posádek, které měly zájem o tuto soutěž.

Pokud zaškrtnete možnost ANO, vaše výsledky se budou započítávat do celkového hodnocení seriálu Česká liga dračích lodí. Více info na http://liga.praguedragons.cz/Informace o soutěžním týmu
U příležitosti festivalu bude vydán zvláštní bulletin. Pokud v něm chcete uveřejnit informace o vašem týmu, vašich záměrech a cílech účasti, nebo informace o vaší firmě, pošlete prosím informace které chcete uveřejnit na naši emailovou adresu "praguedragons@gmail.com". Připojte prosím i několik fotografií a obrázků (cca 5, včetně fotky kapitána). Uvedené informace budou také prezentovány moderátorem během festivalu.P R O H L Á Š E N Í


Tímto prohlašuji, že všichni účastníci soutěže v týmu jsou fyzicky zdatní a jsou schopni uplavat v lehkém oblečení nejméně 100 metrů. Zároveň prohlašuji, že každý účastník mého týmu je zdráv a není mu znám žádný zdravotní problém, který by mu/jí znemožňoval účastnit se závodů organizovaných Pražským klubem dračích lodí (PDBC). Tímto výslovně souhlasím se všemi pravidly týkajících se zdravotní způsobilosti všech zúčastněných a zavazuji se, že nebudu požadovat finanční ani jinou náhradu za případnou nehodu, zranění, úraz, smrt nebo ujmu na majetku během závodů dračích lodí po Pražském klubu dračích lodí, ani po jednotlivcích PDBC.

Dále prohlašuji, že všechny poplatky za účast na závodech dračích lodí zaplatím řádně a včas.

Vyplněním tohoto políčka souhlasíte s výše uvedeným Prohlášením

Syndikovat obsah