Soumrak Vogalongy?

V srpnu 2013 se v Benátkách udála nešťastná nehoda, při které během kolize vaporetta a gondoly zahynul německý turista. Tato velmi nešťastná událost zahájila dlouhou řadu jednání a diskuzí, návrhů opatření a předpisů, které si kladou za cíl zvýšit bezpečnost velmi husté dopravy v centru města. Návrhy se objevovaly a mizely.

Zhruba rok a půl se tak nic zásadního neudálo. Objevily se sice pokusy o různé regulace - např. omezení určitých druhů dopravy na určité rozpětí během dne, snížení maximální rychlosti všech lodí apod. - všechny ale byly smeteny ze stolu díky lobistickým skupinám jednotlivých provozovatelů lodní dopravy - ať už taxikářů, dodavatelů, technických služeb či poskytovatelů veřejné dopravy.

Na jaře letošního roku se ale vše změnilo. Starosta Benátek byl odvolán kvůli podezření z korupce. Městská rada v ten moment rezignovala. Díky tomu se město ocitlo bez vedení. Což ale nemůže být a proto v současné době jsou Benátky řízeny státem jmenovaným úředníkem a čeká se na volby v květnu tohoto roku.

Nicméně právě toto jmenované vedení města vydalo závaznou městskou vyhlášku, která ZAKAZUJE POHYB KANOÍ, KAJAKŮ, VESLIC, DRAČÍCH LODÍ a paradoxně také některých typů tradičních Benátských lodích VE VNITŘNÍCH KANÁLECH MĚSTA. Jedná se zejména o Grand Canal a také další kanály v jeho okolí.

Vyhláška zakazuje vjezd a přejíždění či křižování těchto kanálů - v mapě zakresleny červeně:

Je ovšem nutné dodat, že kromě kanálů, které zakazuje zmiňovaná vyhláška existují také kanály do nichž je vjezd zakázán z jiných důvodů. Jedná se vojenské území, kanály s hustou dopravou, nebo místa vyhrazená určitým druhům dopravy - např. gondolám. Tato místa jsou v následující mapě vyznačena fialově.

K těmto zákazům je ale nutné ještě dodat, že historické kanály v Benátkách jsou různé, jenom né pravidelné. Existují kanály kam sice vjezd zakázán není, ale jsou to kanály neprůjezdné, příliš úzké, zatarasené apod. Tedy obecně kanály, kam se také nedá vplout bez rizika. Když i tyto kanály (vyznačené oranžově) přidáme do mapy získáme tento obrázek:

Tato mapa tedy představuje všechny kanály kam je vjezd buď zakázán, nebo se nedoporučuje, nebo se nejedná o kanály průjzedné. Mapa je docela nepřehledná a možná se i vy ptáte: A kam se tedy ještě jet dá? Pro tuto informaci slouží následující mapa:

V podstatě se tedy jedná o šest oddělených oblastí, mezi kterými je nutné použít kanály kde je hustý lodí provoz. Zejména v oblasti Dorsoduro (na mapě vlevo dole, tmavá zelená) je nutné pro vplutí použít Canale Guidecca, kterým plují i veliké záoceánské lodě což už hraničí s hazardem. Stejně tak oblasti v centrální části města znamenají výjezd a pohyb po Canale Grande a Bacino San Marco což jsou oblasti s velmi hustou lodní dopravou a pohyb po nich za běžného provozu rozhodně není určen pro začátečníky. Vyhláška tedy žene kanoe, veslice a také dračí lodě do oblastí s nejhustším provozem...

Nyní je myslím na místě připomenout, že účelem právě vydané vyhlášky je zvýšení bezpečnosti lodní dopravy!  

Je ohrožena Vogalonga?

Velikým problém zůstává, že nová vyhláška má obecnou platnost a to tedy i v době konání Vogalongy. Lze předpokládát, že se organizátorům podaří udržet možnost vjezdu do trasy Vogalongy během závodu. Nicméně není vůbec jisté zda bude možné před a po skončení závodů používat všechny kanály jako doposud, nebo zda bude nutné se podřídit vyhlášce a využít pouze povolené cesty.

Současný postoj organizační komise Vogalongy je odevzdaně souhlasný s vyhláškou a doporčuje všem pádlařů a veslařům se podřídit a používat pouze povolené kanály. V současné době komise ani neuvažuje o žádosti o vyjímku na dobu Vogalongy.

Aktualizováno 28.3.2015
Na všeobecný nátlak ze strany mistních pádlařů i velsařů i ze strany mezinárodních účastníků nakonec organizační komise požádala o výjimku ze schváleného nařízení na dobu konání Vogalongy. Tato výjimka byla schválena. Tzn. v době konání Vogalongy bude možné používat i kanály jinak podléhající zákazu. 

Vzhledem k tomu, ža naše expedice za Vogalongou obsahovala jakou součást také jízdu na dračí lodi Benátkami je otázkou zda takto pořádaná expedice má smysl a zda nepřehodnotit naší účast na Vogalonze.

Budeme celou záležitost sledovat a informovat vás o aktuální situaci.

Článek je zpracován volně podle článků z níže uvedených zdrojů.

Více informací zde:
http://rene.seindal.dk/2015/02/18/kayaking-ban-in-venice/ - článek René Seindala, který provozuje kajakovou cestovku v Benátkách, na jeho webu najdete i další články k této tématice
http://www.comune.venezia.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/8... - Zvěřejnění nové vyhlášky na stránkách města
http://rene.seindal.dk/upload/2015/02/96_Circolazione_acquea___gondole.p... - Vyhláška ke stažení v italštině. 

A další informace na FB:
https://www.facebook.com/vogalonga

Datum konání: 
Úte, 03/03/2015

Komentáře

Skoda

I kdyby na nedeli vyjednali vyjimku, tak prijdeme o sobotu, ktera byla kolikrat i zajimavejsi. Italove degeneruji, kdyz uz namisto obdivuhodneho bordelu a anarchie zavadi Nemecky poradek jako vladl v KK prede mnou, je zle. Kam to jen povede? Za chvili se v Rime bude na cervenou stat! Berlusconi, vrat se!

Syndikovat obsah